Çalışma prensiplerimiz

„Frauen helfen Frauen Esslingen e.V.“ derneği bağımsız ve feminist ilkelere göre çalışıyor. Mevcut ataerkil ilişkiler kadınlara erkeklerden daha az ayrıcalık ve güç veriyor. Bu nedenle şiddetli ilişkilerden kurtulmak, şiddetten etkilenen kadınlar için daha da zordur.

Şiddet içermeyen ve ayrım gözetmeksizin kadınlar, kızlar ve erkekler için özerk bir hayata bağlıyız.

İlkelerimiz:

  • Takdir etme
  • Kişinin kendisine yardım etmesine yardımcı olma
  • Kaynak yönelimi
  • Gizlilik ve gönüllülük
  • Özgür irade
  • Kadınlar ve çocuklara yönelik taraf olma

Tekliflerimiz her milletten kadına ve çocuğa açıktır. Irkçı eğilimlere şiddetle karşıyız.

Eylemlerimiz, Landesarbeitsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser Baden-Württemberg kurallarına ve bff’nin (Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe) etik yönergelerine dayanmaktadır.