Frauenhaus, sosyal hizmet öğrencilerine çalışmalarının bir parçası olarak staj imkanı sunmaktadır. Stajyere, kadın sığınma evinin çocuklarıyla çalışmak da dahil olmak üzere, kadın sığınma evinin çeşitli çalışma alanları hakkında bir fikir vermek istiyoruz. Stajın amacı, aşina olduktan sonra görevlerde bağımsız olarak ustalaşmaktır, örneğin kadınlara işe gittiklerinde eşlik etmek, grup tekliflerinin bağımsız olarak uygulanması veya daha kısa danışmanlık görüşmeleri.

Staj süresi en az bir dönem için planlanır. Daha kısa bir süre mantıklı değildir, çünkü deneyim, çalışmayı bütünüyle kavramak ve nitelikli bir şekilde yürütmek için yukarıdaki sürenin gerekli olduğunu göstermiştir.

Lütfen başvuruları doğrudan Frauenhaus kurumuna gönderin.